СССР CCСР - БИБЛИОТЕКА - Украина - КУЧМАГЕЙТ - "Записи Мельниченко" - "Ну, Суркісом оні і так занімаются…"

На главную страницу

 

УКРАИНА. КУЧМАГЕЙТ.

"Записи майора Мельниченко"

"Ну, Суркісом оні і так занімаются…"


Оригинал этого материла
© "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА",
УП , 23.04.2001, 20:40


Від джерел, які підтримують контакт з Миколою Мельниченком, у розпорядження УП потрапили нові розшифровки записів у головному кабінеті держави. Кучма обговорює з Волковим фінансування передвиборної кампанії у 1999 році. Вже після виборів "гарант" з Деркачем думають, "кого можно отдать амєріканской развєдкє".

Епізод 1

Кучма: Слушай, как Бакай?

Волков: С тєх пор нікак. Я ж вам вчєра говоріл, нам надо 900 тисяч. Сєгодня позвоніл єму і говорю: ви совєсть імєєтє? Тварі ви! Єслі ви думаєтє, что Волков пойдьот пєрвим, а ви останєтєсь в сторонє, с чєм? Пойдьотє вслєд за мной. Сєйчас Абдулін бил у мєня, сєйчас поєхал. Говоріт, дайтє мнє платьожку, я єму дал одну платьожку (нерозбірливо)… Ето ж он Юрє…

Кучма: А гдє Бакай?

Волков: Мнє говорял, что в Кабмінє, там, там…

Кучма: Мнє надо с нім, как-то сєсть поговоріть. Дєсять мілліонов он пєрєчісліл. Так что такоє дєсять мілліонов, єслі до конца мєсяца нужно двадцать мілліонов долларов. Значіт, давай счьот, куда пєрєвєсті, я подумаю, кому дать.

Волков: Я думаю так – Франчуку.

Кучма: Нєт, Франчуку мнє єщо одно надо… (нерозбірливо)

Волков: Да?

Кучма: Да.

Волков: Хорошо.

Розмова припиняється

Епізод 2

Кучма (по телефону невідомому співрозмовнику): Я тобі в очі дивився і ти мені казав, що "Я вам забезпечу 250 мільйонів доларів на виборчу кампанію"…

Епізод 3

(травень 2000 року, тривалість запису 9 хвилин)Деркач: Леонід Даніловіч, і тєперь послєднєє: амеріканци ж всьо равно ж по коррупціі кошмарят і іх коррєспондєнти всьо равно ж прієзджают. Я думаю, что Матвієнко Анатолія надо здать, Мороза, Лазарєнко, Ткачєнко, Агафонова. Тєпєрь вот Дурдінца – как бившего прєдсєдатєля комісіі, но ето ж кошмар…(Нерозбірливо, очевидно, назва або прізвище) Сєйчас єщьо одна фірма вийдєт, хочєт товари пропускать только чєрєз него. Ето єго фірма.

Кучма: Ну так прорєагіруй.

Деркач: Єго нє трогать?

Кучма: Ткачєнко нє трогать!

Дєркач: Нєт, я імєю в віду Дурдінца.

Кучма: Ну можеш трогать.

Деркач: Тєпєрь із олігархов кого? Кто вам надоєл? Кого можно отдать амєріканской развєдкє? Пусть оні іх, как говорітся…

Кучма: Ну Юлю, Юлю ж оні нє трогают.

Деркач: Нє трогают…Отпустіть… в суд подать.

Кучма: Конєчно, пускай.

Деркач: Кого єщьо?

Кучма: Ну, Суркісом оні і так занімаются.

Деркач: Ну, Суркісом – ето нє сєкрєт. Оні єго на прєдмєт прєдвиборной кампанії прєзідєнтской. Єго і Волкова.

Деркач: Ну, оні… по нашим расчьотам гдє-то 80-85 процентов положилі в…

Кучма: Да ти что?

Деркач: Да, там кампанія. Наши рєбята крутятся.

 

Hosted by uCoz